วงศ์นกปรอด

เป็นนกขนาดกลาง อาศัยตามต้นไม้ มีขนอ่อนนุ่ม ส่วนใหญ่มีหงอน มีเสียงร้องที่หลากหลายมาก มักจะมีเสียงร้องที่ไพเราะ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือฝูง ปกติไม่กลัวหรือแตกตื่นเมื่อเจอคน กินผลไม้หลากหลายชนิด และมักจะพบครั้งละหลายๆชนิดหากินอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวกัน โดยปกติตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะเหมือนๆกัน ทำรังหยาบๆเป็นรูปถ้วยแคบๆโดยใช้หญ้าหรือไบไม้ตามพุ่มไม้หรือต้นไม้เตี้ยๆ ทั่วโลกมี 125 ชนิด พบในเมืองไทย 37 ชนิด มี 3 เหล่า

เว็บไซน์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน รายวิชาคอมพิวเตอร์

โดย นางสาวเจนจิรา ใจเงิน ชั้นม.6/2

เสนอ นายวันฉลอง เศรษฐบุตร

รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป รหัสวิชา ง.40206

 

 

 

หน้าแรก

ข้อมูลผู้จัดทำ

ผลงานที่ทำ

บทกลอน

แหล่งที่มา