้้ื

รวมนกนานาชนิดในประเทศไทย

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนกในประเทศไทยที่น่าสนใจ โดยการจำแนกออกเป็นวงศ์และกลุ่มต่างๆ มีคำบรรยายประกอบ
ลักษณะของนกแต่ละวงศ์และมีรูปภาพประกอบ

นกในเมืองไทยมีมากมายกว่า 900 ชนิด คิดเป็น 1 ใน 10 ของจำนวนนกทุกชนิดที่มีอยู่ในโลก ในจำนวนนี้มีทั้งนก
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตลอดทั้งปีหรือที่เรียกกันว่านกประจำถิ่นและนกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
เ ป็นครั้งคราวได้แก่นกที่อพยพเข้ามาในช่วงหน้าหนาว หรือเข้ามาอยู่ในฤดูผสมพันธุ์ ซึ่งจะมีระยะเวลาที่เข้ามา
และอาศัยอยู่ค่อนข้างแน่นอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< เข้าสู่เว็บไซด์ >